پـــارس پـــالت

تولید و پخش سبد و پالت پلاستیکی

(نو و دست دوم)

محصولات پارس پالت

گروه صنعتی پارس پالت ارائه دهنده محصولات و خدمات پالت های چوبی و پلاستیکی است.
این مجموعه یکی از بزرگترین تولید کنندگان پالت های چوبی و پلاستیک است.
همچنین افتخار می کنیم که آماده پذیرش هر گونه سفارش در ابعاد دلخواه شما هستیم.

* * * * * *

ابعاد 120x100x15
مواد اولیه HDPE
وزن 14.5 کیلوگرم
در حالت ثابت 3500 کیلوگرم
در حالت متحرک 1250کیلوگرم
تعداد جایگیری در کانتینر 400 عدد

کد 101

101-1

* * * * * *

ابعاد 120x100x15
مواد اولیه HDPE
وزن 13.5 کیلوگرم
در حالت ثابت 2500 کیلوگرم
در حالت متحرک 1000 کیلوگرم
تعداد جایگیری در کانتینر 400 عدد

کد 102

102-2

* * * * * *

ابعاد 120x100x15
مواد اولیه HDPE
وزن 15 کیلوگرم
در حالت ثابت 3500 کیلوگرم
در حالت متحرک 1250کیلوگرم
تعداد جایگیری در کانتینر 1600 عدد

کد 103

103

* * * * * *

ابعاد 120x100x15
مواد اولیه HDPE
وزن 15.3 کیلوگرم
در حالت ثابت 2500 کیلوگرم
در حالت متحرک 700 کیلوگرم
تعداد جایگیری در کانتینر 400 عدد

کد 104

104

* * * * * *

ابعاد 120x100x15
مواد اولیه HDPE
وزن 10.45 کیلوگرم
در حالت ثابت 1000 کیلوگرم
در حالت متحرک 500 کیلوگرم
تعداد جایگیری در کانتینر 1000 عدد

کد 105

105

* * * * * *

ابعاد 120x100x12
مواد اولیه HDPE
وزن 6.6 کیلوگرم
در حالت ثابت 1000 کیلوگرم
در حالت متحرک 600 کیلوگرم
تعداد جایگیری در کانتینر 450 عدد

کد 106

106

* * * * * *

ابعاد 120x100x15
مواد اولیه HDPE
وزن 17.2 کیلوگرم
در حالت ثابت 3000 کیلوگرم
در حالت متحرک 1000 کیلوگرم
تعداد جایگیری در کانتینر 400 عدد

کد 107

107

* * * * * *

ابعاد 120x100x15
مواد اولیه HDPE
وزن 17.5 کیلوگرم
در حالت ثابت 3000 کیلوگرم
در حالت متحرک 1000 کیلوگرم
تعداد جایگیری در کانتینر 400 عدد

کد 108

108

* * * * * *

ابعاد 120x100x15
مواد اولیه بادی
وزن
در حالت ثابت 3000 کیلوگرم
در حالت متحرک 1000 کیلوگرم
نوع لیفتراکی

کد 109

109

* * * * * *

ابعاد 120x100x15
مواد اولیه HDPE
وزن 14.8کیلوگرم
در حالت ثابت 2500 کیلوگرم
در حالت متحرک 600 کیلوگرم
تعداد جایگیری در کانتینر 400 عدد

کد 110

110

* * * * * *

ابعاد 120x100x15
مواد اولیه HDPE
وزن 17.7 کیلوگرم
در حالت ثابت 3000 کیلوگرم
در حالت متحرک 1000 کیلوگرم
تعداد جایگیری در کانتینر 400 عدد

کد 111

111

** ** ** **

* * * * * *

ابعاد 120x80x15
مواد اولیه بادی
وزن 13 کیلوگرم
در حالت ثابت 3500 کیلوگرم
در حالت متحرک 1500 کیلوگرم
تعداد جایگیری در کانتینر 700 عدد

کد 151

01

* * * * * *

ابعاد 120x80x15
مواد اولیه HDPE
وزن 13 کیلوگرم
در حالت ثابت 2000 کیلوگرم
در حالت متحرک 600 کیلوگرم
تعداد جایگیری در کانتینر 500 عدد

کد 152

152

* * * * * *

ابعاد 120x80x15
مواد اولیه HDPE
وزن 12.9 کیلوگرم
در حالت ثابت 3000 کیلوگرم
در حالت متحرک 800 کیلوگرم
تعداد جایگیری در کانتینر 500 عدد

کد 153

153

* * * * * *

ابعاد 120x80x17
مواد اولیه HDPE
وزن 12.5 کیلوگرم
در حالت ثابت 2000 کیلوگرم
در حالت متحرک 1000 کیلوگرم
تعداد جایگیری در کانتینر 500 عدد

کد 154

154

* * * * * *

ابعاد 120x80x17
مواد اولیه HDPE
وزن 12.5 کیلوگرم
در حالت ثابت 2000 کیلوگرم
در حالت متحرک 1000 کیلوگرم
تعداد جایگیری در کانتینر 500 عدد

کد 155

155

** ** ** **

* * * * * *

ابعاد 130x110x15
مواد اولیه HDPE
وزن 14.65 کیلوگرم
در حالت ثابت 2500 کیلوگرم
در حالت متحرک 1250 کیلوگرم
تعداد جایگیری در کانتینر 350 عدد

کد 201

201

* * * * * *

ابعاد 130x110x15
مواد اولیه HDPE
وزن 18.5 کیلوگرم
در حالت ثابت 3000 کیلوگرم
در حالت متحرک 1250 کیلوگرم
تعداد جایگیری در کانتینر 320 عدد

کد 202

204

* * * * * *

ابعاد 130x110x15
مواد اولیه HDPE
وزن 23.5 کیلوگرم
در حالت ثابت 3000 کیلوگرم
در حالت متحرک 1250 کیلوگرم
تعداد جایگیری در کانتینر 320 عدد

کد 203

203

* * * * * *

ابعاد 130x110x15
مواد اولیه HDPE
وزن 27 کیلوگرم
در حالت ثابت 5000 کیلوگرم
در حالت متحرک 1500 کیلوگرم
تعداد جایگیری در کانتینر 320 عدد

کد 204

204

** ** ** **

* * * * * *

ابعاد 60x90x15
مواد اولیه HDPE
وزن 6.5 کیلوگرم
در حالت ثابت 800 کیلوگرم
در حالت متحرک 400 کیلوگرم
تعداد جایگیری در کانتینر 1500 عدد

کد 301

301

* * * * * *

ابعاد 100x70x15
مواد اولیه HDPE
وزن 8 کیلوگرم
در حالت ثابت 1000 کیلوگرم
در حالت متحرک 500 کیلوگرم
تعداد جایگیری در کانتینر 550 عدد

کد 302

302

** ** ** **

* * * * * *

ابعاد 120x100x76
مواد اولیه HDPE
وزن 38 کیلوگرم
در حالت ثابت 3000 کیلوگرم
در حالت متحرک 1500 کیلوگرم
تعداد جایگیری در کانتینر 100 عدد

کد 251

252

* * * * * *

ابعاد 76x53x50
مواد اولیه HDPE
وزن 5.1 کیلوگرم
ظرفیت 200 لیتر

کد 252

253

* * * * * *

ابعاد 66x50x37
مواد اولیه HDPE
وزن 4.9 کیلوگرم
ظرفیت 130 لیتر

کد 253

255

* * * * * *

ابعاد 61x40x25

کد 254

259-610-405-250 copy

* * * * * *

ابعاد 58x38x21

کد 255

261-580-380-210

* * * * * *

ابعاد 40x32x23

کد 256

263-405-320-230

* * * * * *

ابعاد 61x40x13

کد 257

271-610-405-135

* * * * * *

ابعاد 61x40x31 دورباز

کد 258

274-610-405-310

* * * * * *

ابعاد 61x40x31 دور بسته

کد 259

275-610-405-310

* * * * * *

ابعاد 75x50x24 دور بسته مرغی

کد 260

277-750-500-240

* * * * * *

ابعاد 75x50x24

کد 261

278-750-500-240

* * * * * *

سبد مرغ زنده

کد 262

279-morgh

* * * * * *

برای دریافت اطلاعات بیشتر از محصولات و قیمت ها و یا سفارش ساخت پالت و باکس در هر ابعادی
با شماره ۰۹۱۲۱۵۷۱۰۶۳ (رسول بزینی) تماس بگیرید .

پالت ، پالت چوبی ، پالت پلاستیکی ، پالت فلزی ، باکس پالت ، پالت نو ، پالت دست دوم ، خرید پالت ، فروش پالت ، خرید و فروش پالت ، خرید و فروش پالت چوبی ، خرید و فروش پالت پلاستیکی ، خرید و فروش پالت فلزی ، خرید و فروش پالت فلزی خرید و فروش پالت دست دوم ، تعمیر پالت چوبی ، تعمیر پالت فلزی ، تعمیر پالت پلاستیکی ، تعمیر باکس پالت ، تحویل پالت ، ارسال پالت ، پالت ها