چهار دسته کد : ۱۰۰۸

چهار دسته کد : 1008

ابعاد سبد :  61 سانتیمتر (طول) × 40.5 سانتیمتر (عرض) × 31 سانتیمتر (ارتفاع)

دسته: