پالت پلاستیکی کد: ۱۴۱

کد پالت : 141

ابعاد پالت :  120 سانتیمتر (طول) × 80 سانتیمتر (عرض) × 15 سانتیمتر (ارتفاع)

وزن خالص : 15.7 کیلوگرم

در حالت ثابت : 4000 کیلوگرم

در حالت متحرک : 2000 کیلوگرم

مواد اولیه : HDPE