پالت پلاستیکی کد: ۱۴۰

کد پالت : 140

ابعاد پالت :  100 سانتیمتر (طول) × 70 سانتیمتر (عرض) × 15 سانتیمتر (ارتفاع)

وزن خالص : 8.5 کیلوگرم

در حالت ثابت : 1000 کیلوگرم

در حالت متحرک : 500 کیلوگرم

مواد اولیه : HDPE