پالت پلاستیکی کد: ۱۳۹

کد پالت : 134

ابعاد پالت :  120 سانتیمتر (طول) × 100 سانتیمتر (عرض) × 12 سانتیمتر (ارتفاع)

وزن خالص : 7 کیلوگرم

در حالت ثابت : 1000 کیلوگرم

در حالت متحرک : 600 کیلوگرم

مواد اولیه : HDPE