پالت پلاستیکی کد: ۱۳۸

کد پالت : 138

ابعاد پالت :  120 سانتیمتر (طول) × 100 سانتیمتر (عرض) × 15 سانتیمتر (ارتفاع)

وزن خالص : 17.6 کیلوگرم

در حالت ثابت : 3000 کیلوگرم

در حالت متحرک : 1000 کیلوگرم

مواد اولیه : HDPE