پالت پلاستیکی کد: ۱۳۷

کد پالت : 137

ابعاد پالت :  120 سانتیمتر (طول) × 80 سانتیمتر (عرض) × 15 سانتیمتر (ارتفاع)

وزن خالص : 13 کیلوگرم

در حالت ثابت : 3000 کیلوگرم

در حالت متحرک : 800 کیلوگرم

مواد اولیه : HDPE