پالت پلاستیکی کد: ۱۳۶

کد پالت : 136

ابعاد پالت :  90 سانتیمتر (طول) × 60 سانتیمتر (عرض) × 15 سانتیمتر (ارتفاع)

وزن خالص : 6.7 کیلوگرم

در حالت ثابت : 800 کیلوگرم

در حالت متحرک : 400 کیلوگرم

مواد اولیه : HDPE