پالت پلاستیکی کد: ۱۳۳

کد پالت : 133

ابعاد پالت :  130 سانتیمتر (طول) × 110 سانتیمتر (عرض) × 15 سانتیمتر (ارتفاع)

وزن خالص : 23.3 کیلوگرم

در حالت ثابت : 3000 کیلوگرم

در حالت متحرک : 1250 کیلوگرم

مواد اولیه : HDPE