پالت پلاستیکی کد: ۱۳۲

کد پالت : 132

ابعاد پالت :  130 سانتیمتر (طول) × 110 سانتیمتر (عرض) × 15 سانتیمتر (ارتفاع)

وزن خالص : 27.6 کیلوگرم

در حالت ثابت : 5000 کیلوگرم

در حالت متحرک : 1500 کیلوگرم

مواد اولیه : HDPE