پالت پلاستیکی کد: ۱۳۱

کد پالت : 131

ابعاد پالت :  120 سانتیمتر (طول) × 80 سانتیمتر (عرض) × 17 سانتیمتر (ارتفاع)

وزن خالص : 12.7 کیلوگرم

در حالت ثابت : 3000 کیلوگرم

در حالت متحرک : 1000 کیلوگرم

مواد اولیه : HDPE