پالت پلاستیکی کد: ۱۲۸

کد پالت : 128

ابعاد پالت :  120 سانتیمتر (طول) × 80 سانتیمتر (عرض) × 15 سانتیمتر (ارتفاع)

وزن خالص : 10.6 کیلوگرم

در حالت ثابت : 2000 کیلوگرم

در حالت متحرک : 600 کیلوگرم

مواد اولیه : HDPE