پالت سردخانه ای کد: ۳۰۱

کد پالت : 301

نوع :  Euro

فرم :1 قطعه

ابعاد پالت :  120 سانتیمتر (طول) × 80 سانتیمتر (عرض) × 14.5سانتیمتر (ارتفاع)

وزن خالص : 14 کیلوگرم

در حالت ثابت : 2500 کیلوگرم

در حالت متحرک : 700 کیلوگرم

پایداری در برابر حرارت : 40+ ~ 40-