پالت سردخانه ای کد: ۲۰۱

کد پالت : 201

نوع :Convoy II

فرم : 2 قطعه

ابعاد پالت :  120 سانتیمتر (طول) × 100 سانتیمتر (عرض) × 14.5سانتیمتر (ارتفاع)

وزن خالص : 20 کیلوگرم

در حالت ثابت : 4000 کیلوگرم

در حالت متحرک : 1000 کیلوگرم

پایداری در برابر حرارت : 40+ ~ 40-