جعبه شیر کد : ۷۰۰

جعبه شیر کد : 700

ابعاد  :  54 سانتیمتر (طول) × 41.9  سانتیمتر (عرض) × 14.7سانتیمتر (ارتفاع)

دسته: