باکس پالت کد: ۳۰۱

کد محصول : 301

ابعاد : 120 سانتیمتر (طول) × 100 سانتیمتر (عرض) × 76 سانتیمتر (ارتفاع)

وزن خالص : 39.2 کیلوگرم

ظرفیت در حالت ثابت : 3000 کیلوگرم

ظرفیت در حالت متحرک : 1000 کیلوگرم

مواد اولیه : HDPE

بصورت چرخ دار و بدون چرخ

دسته: