سبد پلاستیکی کد: ۳۰۰۸

کد سبد : 3008

ابعاد سبد :  63 سانتیمتر (طول) × 43 سانتیمتر (عرض) × 39سانتیمتر (ارتفاع)

دسته: