سبد پلاستیکی کد: ۲۰۰۴

کد سبد : 2004

ابعاد سبد :  61 سانتیمتر (طول) × 42 سانتیمتر (عرض) × 14 سانتیمتر (ارتفاع)

دسته: