سبد پلاستیکی کد: ۲۰۰۲

کد سبد : 2002

ابعاد سبد :  61 سانتیمتر (طول) × 40.5 سانتیمتر (عرض) × 13.5 سانتیمتر (ارتفاع)

دسته: