سبد پلاستیکی کد: ۲۰۰۰

کد سبد : 2000

ابعاد سبد :  58 سانتیمتر (طول) × 38 سانتیمتر (عرض) × 21 سانتیمتر (ارتفاع)

دسته: