سبد پلاستیکی کد: ۱۰۰۰ سبک

کد سبد : 1000

ابعاد سبد :  54.5 سانتیمتر (طول) × 34.5 سانتیمتر (عرض) × 26.5 سانتیمتر (ارتفاع)

دسته: