تماس با ما

آدرس:  کیلومتر ۲۵ جاده مخصوص تهران به کرج، روبروی درب مترو اتمسفر، پارس پالت

تلفن:  36121000(026)   فکس:  36121350(026)     همراه:  ۰۹۱۲۱۵۷۱۰۶۳ (رسول بزینی)

ایمیل:  bazinplasticalborz@gmail.com